Prototyping en 0-series

Onze technische specialisten nodigen u uit voor een kennismaking en intakegesprek. Hierin worden de basisbehoeften en functionaliteiten bepaald. Hierna wordt een eerste prototype ontwikkeld. Deze wordt met u getest en de aanpassingen worden bepaald. Met deze aanpassingen wordt het prototype verbeterd. Na vaststelling van het definitieve prototype draaien we een eerste productierun, de zogenaamde 0-serie.

Prototypes, kleine series en 0-series kunnen met een korte doorlooptijd gemaakt worden.

Uw prototype op weg naar uw succes.